OVAL Week van de Werkstress 2020

Initiatief OVAL: Werknemers en werkgevers bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om een gebalanceerd leven te leiden waarin werkstress niet tegen, maar juist voor hen gaat werken.

Aanpak: Uitgewerkt campagneplan voor OVAL wat zij kunnen gebruiken om partners aan te sluiten voor de week van de werkstress.

  • Opzet 2 concepten waaruit keuze gemaakt kan worden
  • Creatie nieuw overkoepelend beeldmerk
  • Uitwerking dagthema’s in beeld en tekst
  • Voorstel contentmix

  • Voorstel inhoudelijke content ideeën
  • Advies media aanpak

  • Contentkalender